Internacionalni filmski festival Cinema City


Internacionalni filmski festival Cinema City održaće se od 18 do 25. juna 2011. u Novom Sadu. Tokom osam dana Novi Sad će postati grad - festival, sa bogatim filmskim, muzičkim i akademskim programima.

Nincsenek megjegyzések: